Zwolle plaatst adoptie afvalbakken in Diezerpoort

Zwolle logo ugDe komende weken worden in Diezerpoort de eerste adoptie afvalbakken geplaatst. Meerdere bewoners en instanties hebben aangegeven een afvalbak te willen adopteren.

In de gemeente Zwolle wordt het aantal afvalbakken in de openbare ruimte bijna gehalveerd. Reden is dat er flink moet worden bezuinigd binnen de gemeente.

In Stadsdeel Oost (Diezerpoort, Wipstrik, Berkum en Wythmen) zijn de afvalbakken al verwijderd en staan alleen de palen er nog. Het doel is om op korte termijn ook deze palen te verwijderen. Hiermee is uitvoering gegeven aan een plan dat vorig jaar tot stand is gekomen en waarop bewoners tijdens wijkbijeenkomsten een reactie konden geven. Daar is door een groot aantal bewoners gebruik van gemaakt.

Door een flink aantal afvalbakken op minder logische plekken weg te halen en de overgebleven bakken efficiënter te plaatsen kan de wijk met minder geld toch schoon worden gehouden.

Alle afvalbakken zijn gecontroleerd op de staat van onderhoud en daar waar nodig vernietigd en afvalbakken die er goed uitzagen zijn voorzien van een nieuwe laag verf. Ook aan de diversiteit aan verschillende soorten afvalbakken is een eind gemaakt. Gekozen is voor één model en de kleur is blauw.

Bewoners en organisaties hebben de mogelijkheid een afvalbak te adopteren. Hiervoor wordt dan een adoptie-overeenkomst aangegaan. De aanvrager draagt dan zelf zorg voor het legen van de afvalbak. Een voorbeeld hiervan is de woningcorporatie SWZ die met bewoners een groot aantal afvalbakken geadopteerd heeft rondom de flats. Maar ook andere bewoners hebben afvalbakken in beheer genomen. De adoptiebakken zijn duidelijk herkenbaar door hun gele kleur.

Wilt u ook een afvalbak adopteren? Neem dan contact op met het wijkbeheerder stadsdeel Oost, telefoonnummer 14038 of e-mailadres b.scherluit@zwolle.nl.

Ook kunt u bij het ruimen van zwerfvuil of het houden van een schoonmaakactie ondersteuning krijgen vanuit het project ‘Mooi Schoon’. De ROVA zorgt dan voor grijpers, ringen en zakken.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2015/04/28/zwolle-plaatst-adoptie-afvalbakken-in-diezerpoort/25102/