Week van de begraafplaats

RK kerkhof tnLandelijke Organisaties van Begraafplaatsen organiseren dit jaar voor de dertiende keer ‘De Week van de Begraafplaats’. Ze willen zo het publiek meer vertrouwd maken met alle aspecten die begraafplaatsen in Nederland bieden. De week telt in dit geval negen dagen en loopt van zaterdag 30 mei tot en met zondag 7 juni en heeft als thema ‘Ik vergeet je niet’. Op de algemene begraafplaats Kranenborg is op woensdag 3 juni een rondleiding, de begraafplaatsen in onze wijk kunt u zonder programma bezoeken.

Een begraafplaats is zoveel meer dan een sociale voorziening.  Ze hebben een natuurwaarde en een historische waarde, je ziet er rituelen en kunstuitingen en ze zijn ook een plek van troost. Hoewel er geen georganiseerde activiteiten op de begraafplaatsen in onze wijk zijn, is een bezoekje aan deze dodenakkers zeer de moeite waard. De Algemene Begraafplaats aan de Meppelerstraatweg en het Rooms Katholieke kerkhof aan de Bisschop Willebrandlaan verschillen erg van karakter.

De Algemene Begraafplaats heeft een parkachtig karakter

De Algemene Begraafplaats heeft een parkachtig karakter

Wanneer je op de oude Algemene Begraafplaats wandelt, wordt de geschiedenis haast tastbaar. Hier liggen mensen begraven die ooit belangrijk waren, zoals de schrijver Rhijnvis Feith. Hij werd hier als één van de eersten begraven. Oorspronkelijk werd hij in de Grote, of Michaels kerk begraven maar in 1825 werd hij hier opnieuw ter aarde besteld. Niet zo gek, want de schrijvers was tegenstander van het begraven in kerken. Het was volgens hem onhygiënisch,

Algemene Begraafplaats 3

De oude begraafplaats met enorme bomen en struiken doet aan als een park. Wanneer je rond slentert zie je bekende namen van voorouders, maar ook dat er een bepaalde indeling is. In deze aarde wonen de doden nog altijd op stand of ergens achteraf. Kleine paaltjes op het kerkhof laten nu nog zien hoe bepaalde bevolkingsgroepen in verschillende klassen op de begraafplaats zijn onderverdeeld.

Klasseverschil

Klassenverschil

De flora en fauna kennen geen klassen. Vogeltjes fluiten op elke willekeurige plek boven de oude gedenkstenen. Hier en daar zijn de graven overwoekerd, of is de belettering met mos gevuld. Ook bloeit hier in het vroege voorjaar de winterakoniet. Het dodenpark is een serene plek waar de mens overduidelijk teruggegeven is aan de natuur.

Teruggegeven  aan de natuur

Teruggegeven aan de natuur

Het RK kerkhof dat grenst aan de oude begraafplaats, ademt ondanks de stilte een sfeer van bedrijvigheid. Hier worden dagelijks graven bezocht en verzorgd. Overal staan kleurige bloemen en spiegelen de grafzerken zich in elkaars gladde oppervlak.

Stille getuigen van bedrijvigheid

Stille getuigen van bedrijvigheid

Ook hier bekende Zwolse namen, maar eveneens buitenlandse namen. Mensen die om wat voor reden dan ook  hier waren toen ze kwamen te overlijden en in den vreemde begraven zijn. Eén van de bekendste is Amalia Bandi, de zigeuner koningin.

RK kerkhof 1

Volgens de overlevering is Amalia Bandi begraven met muziek voorop en een lange stoet volgers achter haar kist. Door de enorme lengte van de stoet was het muziekkorps op een gegeven moment aan het einde van haar repertoire en zou het ‘Hela, hola, houd er de moed maar in’ over de graven golven. Als een soort grafgift, werden er hierna nog lange tijd flessen drank leeggegoten op haar graf door zigeuners uit heel Nederland.

Graf van Amalia Bandi met haar afbeelding op de zerk

Graf van Amalia Bandi met haar afbeelding op de zerk

Op haar graf ligt nog altijd een graftrommel. In deze met een glasplaat afgesloten trommel zitten kunstbloemen en de wens Rust zacht, lieve tante.

De graftrommel

De graftrommel

Wanneer je de begraafplaats oploopt zie je rechts een gedenksteen in de poort. Het is een eerste steen, gelegd door baron Van Lamsweerde.  Al in 1827 werd er door de katholieke gemeenschap in Zwolle een poging gedaan de gronden te kopen waar nu het kerkhof gesitueerd is. Dat mislukte destijds, omdat er niet genoeg geld beschikbaar was. In 1840 verklaarde baron Van Lamsweerde dat hij de kosten van de aankoop van de gronden voor zijn rekening wilde nemen. Het terrein werd voor f3275,- aangekocht en op 5 juni van datzelfde jaar werd de eerste steen van de toegangspoort gelegd.

De eerste steen aan de binnenkant van de toegangspoort, maar de tekst is slecht leesbaar

De eerste steen aan de binnenkant van de toegangspoort, maar de tekst is slecht leesbaar

Overigens ligt ook op de Algemene Begraafplaats een baron, baron van Ittersum om precies te zijn. De grafkelder van de familie Van Ittersum is de enige grafkelder op deze begraafplaats. Op de website van de gemeente Zwolle kun je door middel van een grafzoeksysteem precies zien wie waar begraven ligt. Wanneer dit nog te lezen is, want veel van de oude grafzerken zijn onleesbaar.

Links naast de gerestaureerde kapel liggen de paters Dominicanen en de zusters Dominicanessen begraven

Links naast de gerestaureerde kapel liggen de paters Dominicanen en de zusters Dominicanessen begraven.

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2015/06/01/week-van-de-begraafplaats/25298/