Beweging in Park de Hogenkamp

Bewegen in park Hogenkamp tnEen aantal wijkbewoners wil graag een beweegtuin, fitness route of iets dergelijks in het Park de Hogenkamp. Buurtsportcoaches, medewerkers van WijZ en Travers Welzijn hebben daarom een brainstormavond georganiseerd voor bewoners uit Diezerpoort op maandag 8 juni in De Terp.  De aanwezigen worden op deze avond zelf direct in beweging gezet. “Achter in de zaal liggen grote vellen papier en daarop kunt u uw ideeën kwijt,” legt Marloes uit.

Marloes Holterman is buurtsportcoach en samen met Birsen Tas van de Buurtkamer ontvangt en begeleid ze de bezoekers van vanavond. Een avond waarop bewegen in Park de Hogenkamp centraal staat. Gewapend met grote viltstiften gaan de bezoekers los op de vellen papier. Marloes en Birsen willen van de bewoners weten HOE zij het park zien, Waar ze in het park willen bewegen en VOOR WIE iets georganiseerd moet worden.

Bewegen in park Hogenkamp rek en strek

Behalve  dat er driftig aantekeningen worden gemaakt, wordt er ook op veel andere manieren rondom de tafels bewogen. Iemand probeert met graaibewegingen in de lucht een klimconstructie uit te beelden, een ander lijkt te duwen terwijl één van de dames gestrekt over tafel gaat om met haar viltstift het verste hoekje van het vel papier te bereiken. Het brainstormen is één en al beweging.

Bewegen in park Hogenkamp rek en strek 2

Ook wordt er druk gepraat en gelachen. “Een kettingbrug in het water? Dat is ouderwets! Maar het werkt wel!” zegt een mevrouws aan tafel één. Aan een andere tafel vraagt iemand: “Is dat wel veilig voor de kleintjes?” “Dan moeten de ouders maar mee komen,” klinkt het. “Wat zullen onze buren slank worden,” giechelt nummer drie. Het brainstormen is niet alleen één en al beweging, het lijkt ook sfeer bevorderend te werken. Wanneer iedereen uitgeschreven is en Birsen en Marloes de uitkomsten met de hele groep willen bespreken, lijkt de stemming echter om te slaan.

Birsen Tas en Marloes Holterman

Birsen Tas en Marloes Holterman

De eerste negatieve geluiden steken de kop op. Misschien dat het komt door de vele lege stoeltjes in de zaal. “Van alle mensen die er zijn, komen de meesten namens een instelling of organisatie. Er zijn maar zes buurtbewoners,” wordt er vanaf de eerste rij de zaal ingeroepen. “Als je hier maar met zes bewoners zit, hoe graag wil de wijk dit dan?” klinkt het een rij verder. “We hebben geen wijkcentrum waar we elkaar kunnen treffen.” “Er is geen verbinding tussen Dieze-Oost en Dieze-West.” “De gemeente laat ons in de steek.”  “Travers laat ons in de steek.”  “Wie weet dat deze avond georganiseerd is? Ik zag het toevallig op facebook.” “Ik heb geen flyer gezien.” Bewegen in Park de Hogenkamp lijkt als een nachtkaarsje uit te gaan, nog voor het begonnen is.

Bewegen in park Hogenkamp Marloes en Birse

Marloes grijpt kordaat in. “Ik ben van het positieve en denk liever in oplossingen. Iedereen die hier vanavond is wil dit graag. ” Daar heeft ze een punt. Alle deelnemers zijn vanavond enthousiast begonnen met het bedenken van ideeën om te bewegen in het park. Zo zouden er paden moeten komen die niet te zwaar zijn voor rolstoelen en ook geschikt zijn voor skaters. Een traject met sporttoestellen rondom het hoofdveld. Leeftijdloos, zodat iedereen mee kan doen. Een ‘tentje’ voor ontmoetingen en een kop koffie, of een ijsje.  Toiletten en EHBO.  Aansluiting met de Stilohal. We willen het allemaal en we willen het graag lijkt het.

Gerard Ballintijn, wijkbeheerder van Zwolle-Noord en vanavond vervanger voor Ben Scherluit, wijkbeheerder van Diezerpoort, komt met een idee. Hij heeft een groep bewoners geholpen met het opzetten van een bewegingstuin in Holterbroek. “Ik wil een paar van die vrijwilligers uitnodigen voor een volgende bijeenkomst. Zij kunnen dan vertellen hoe ze het aangepakt hebben en hoe ze bijvoorbeeld sponsorgelden en subsidies geworven hebben. Jullie zouden hun plan van aanpak zo over kunnen nemen. Ze zijn daar met drie vrijwilligers begonnen en dat werden er uiteindelijk veel meer.”

Bewegen in park Hogenkamp brainstorm

De positieve aanpak van Gerard slaat aan. Hoewel de zes buurtbewoners zich nog niet direct opgeven voor het starten van een projectgroep, komen de neuzen weer in dezelfde richting. Harry Klein biedt aan een plekje vrij te houden tijdens de rommelmarkt op 20 juni. Hier kunnen Marloes en Birsen folders uitdelen, mensen ontmoeten, een praatje maken met de vrijwilligers uit Holterbroek en zegt Harry: “Je moet zien dat je in beeld komt wanneer de lokale omroep TV opnamen komt maken.” Er klinkt instemmend gemompel en de hoofden knikken van ‘ja’.

Bewegen in park Hogenkamp brainstorm 2

De uitkomst van de avond belooft dat er een vervolg komt op deze eerste brainstormsessie. Nadat de rommelmarkt in Dieze-Oost bezocht is, gaan de dames opnieuw een avond beleggen, waarvoor de vrijwilligers uit Holterbroek ook uitgenodigd zullen worden. De datum van die nieuwe inspraakavond zal zodra deze bekend is, op de website van de Diezerpoorter geplaats worden.

Bewoners kunnen binnenkort een enquête formulier verwachten over sport & bewegen. Graag invullen en terugsturen. Zo wordt duidelijk welke manier van bewegen voor onze wijk gewenst is.

Bewoners kunnen binnenkort een enquête formulier verwachten over sport & bewegen. Graag invullen en terugsturen. Zo wordt duidelijk welke manier van bewegen voor onze wijk gewenst is.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2015/06/09/beweging-in-park-de-hogenkamp/25357/