Kinderen in Zwolle fitter, gezonder en blijer

LEFF-coach Zwolle Helga van den BergZwolle werkt aan een gezonder gewicht bij kinderen. Hierbij zijn behandelingen op verschillende niveaus van zorg van belang; van toegankelijke zorg in de wijk tot specialistische zorg in het ziekenhuis. In Nederland ontbraken effectieve leefstijlprogramma’s als eerste niveau van behandeling.

Het nieuwe leefstijlprogramma LEFF (Lifestyle, Energy, Fun & Friends) is een voorbeeld van een passend aanbod voor kinderen tussen 7 en 13 jaar die boven een gezond gewicht leven én voor hun ouders.

LEFF start in september weer in Zwolle, onder andere in de wijk Diezerpoort. Veel kinderen van zeven tot dertien jaar leven boven een gezond gewicht. Dat heeft gevolgen voor hun lichamelijke gezondheid. Daarnaast zitten deze kinderen vaak minder lekker in hun vel dan hun leeftijdsgenoten met een gezond gewicht. Een aanbod op wijkniveau, waar gezinnen samen op een makkelijke manier aan de slag gaan met hun gezondheid, vormt een aanvulling op de bestaande zorg voor kinderen die dat vanwege hun gewicht nodig hebben.

Kopie van internationaal succes
LEFF is de Nederlandse versie van het uit Engeland overgenomen effectieve leefstijlprogramma MEND (Mind, Exercise, Nutrition… Do it!). Dit programma is al succesvol in Engeland, Amerika, Canada en Australië. De afgelopen tien jaar hebben ruim 85.000 gezinnen aan MEND meegedaan. Onderzoek laat zien dat kinderen die MEND hebben gedaan, lekkerder in hun vel zitten en dat MEND gezinnen helpt hun eet- en beweeggedrag blijvend te veranderen. Het effect is: ze worden fitter, gezonder en blijer.

LEFF Poster

Wat maakt LEFF uniek?
LEFF richt zich met een positieve insteek op zelfvertrouwen en gedragsverandering. Het is geen dieet of afvalprogramma. Ook sta je er niet alleen voor: kinderen en ouders uit de buurt gaan in een groep bezig met spellen en activiteiten. De informatie is behapbaar en herkenbaar, want het is ingestoken vanuit de leefwereld van het kind en zijn of haar ouder(s). Terwijl de kinderen actieve spellen doen, praten ouders over wat ze moeilijk vinden aan gezond opvoeden en delen ze tips. Ouders helpen dus andere ouders en er worden geen regels opgelegd. Begeleiding vindt plaats door speciaal getrainde coaches die ook bekend zijn met de wijk, de faciliteiten en zorgverleners.

Starten met LEFF?
Heeft u interesse in LEFF, of kent u iemand die vragen heeft over het gewicht van zijn of haar kind? Neem dan contact op met Helga van den Berg, via h.vdberg@travers.nl of bezoek www.start-leff.nl. Het programma is bedoeld voor kinderen van 7 tot 13 jaar die boven een gezond gewicht zijn én hun ouders.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2015/06/12/kinderen-in-zwolle-fitter-gezonder-en-blijer/25397/