Project Steunouder van start in Zwolle

Sayma Kuipers ugOuders kunnen soms (tijdelijk) een steuntje in de rug gebruiken bij de verzorging en opvoeding van hun kind. ‘Steunouders’ bieden die hulp door het kind één of meer dagdelen per week op te vangen. Zo kan de ouder van het kind energie opdoen en/of andere zaken regelen. Voor mensen die steunouder willen worden, is er woensdag 1 juli van 19.00 tot 21.30 uur een informatieavond in wijkcentrum de Vlasakkers.

ZwolleDoet! en Travers Welzijn voeren in Zwolle het project Steunouder samen uit, met financiering van de gemeente Zwolle. Contactpersoon is Sayma Kuipers van Travers Welzijn.

Voor het verlenen van steunouderschap worden vrijwilligers gezocht. Stellen met en zonder kinderen, mensen van wie de eigen kinderen al het huis uit zijn of alleenstaanden kunnen zich allemaal aanmelden. De duur van de inzet van een steunouder hangt af van de behoefte van het kind en zijn ouder en van de mogelijkheden van de steunouder(s). Dit betekent dat het steuntje in de rug van korte of van langere duur kan zijn.

De kinderen zijn in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en komen uit kwetsbare gezinnen die geen beroep op een eigen netwerk kunnen doen. Steunouders zijn voor deze kinderen een soort ‘tante of oom’, ‘oma of opa’ bij wie het kind terecht kan. De inzet bedraagt één of meer dagdelen per week. Het kind blijft bij de ouder wonen en de ouder behoudt de regie over de opvoeding. Op die manier voorkomt steunouderschap de inzet van (zwaardere) hulpverlening.

Aanmelden informatieavond en training
Steunouders krijgen begeleiding van Travers Welzijn en ZwolleDoet! Dat begint met een vrijblijvende informatieavond voor geïnteresseerden op woensdag 1 juli van 19.00 tot 21.30 uur in wijkcentrum de Vlasakkers aan de Vlasakkers 10 in Zwolle.

Wie interesse heeft om steunouder te worden, krijgt in de periode daarna een intakegesprek, waarna een (kosteloze) driedaagse training volgt. Eenmaal getraind en gekoppeld aan een kind of jongere, staat een steunouder er niet alleen voor; met regelmaat zijn er intervisiebijeenkomsten met andere steunouders. Voor aanmelding voor de informatieavond of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sayma Kuipers via: s.kuipers@travers.nl of bel 038 751 84 44.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2015/06/16/project-steunouder-van-start-in-zwolle/25428/