Op bezoek bij de top van SWZ

Monique Boeijen en Giska Eisma (SWZ) TnGesprek met directeur Monique Boeijen en Giska Eisma, projectmanager van SWZ. Een groot deel van de wijk Diezerpoort is onlangs gerenoveerd en mevrouw Eisma ziet hier tevreden op terug. “De buurt heeft een schitterde uitstraling gekregen. De bewoners zijn tevreden en wonen nu comfortabel met minder tocht.”

Het volgende project is de nieuwe inrichting van de Van Schoonhovenstraat. Het casco van de eerste woningen (Binnenhofjes 1) is klaar. Het worden huurwoningen in het duurdere segment. De verhuur zal lopen via makelaar Van Vilsteren aan de Thorbeckegracht. De woningen worden na de zomer van 2015 voor het eerst bewoond. Binnenhofjes 2 bestaat uit achtenveertig sociale huurwoningen, die aangeboden worden in de woningzoeker. Het is de bedoeling dat de eerste woningen voor de zomer van 2016 worden opgeleverd.

Bij het aanpakken van Dieze-Oost was het heel prettig te merken dat het stedenbouwkundig uitstekend was opgezet. In de jaren vijftig is dat uitgedacht door Bureau Van Embden. De structuur van de wijk is bepalend voor de bebouwing ervan.

Uitstraling van de wijk
Ook de detaillering van de huizen is interessant, vooral als het oudere woningen betreft. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de dakkapellen. In sommige straten, zoals de Beukenstraat zijn de voordeuren verschillend. Dat komt omdat niet alle huizen in deze straat van dezelfde eigenaar zijn. De gemeente heeft de grond per kavel verkocht aan de corporaties. In de Indische Buurt zijn de huizen nu ook in goede staat, de energievoorziening is verbeterd.

Het Buurt voor Buurtonderzoek van de gemeente Zwolle heeft onder andere als uitkomst dat inwoners prettig wonen in Diezerpoort. Het is daarom belangrijk dat de bewoners aandacht besteden aan onder meer het onderhouden van de tuin. Want het wonen in een fijne omgeving maakt dat iedereen zich beter voelt, dat geeft een positieve uitstraling. Hoe de tuin wordt ingericht is aan de bewoner. Wel rekent SWZ het tot haar taak om mensen er op te wijzen als er vervuiling is. Ondersteuning van bewoners is belangrijk.

Directeur Monique Boeijen en projectmanager Giska Eisma

Directeur Monique Boeijen en projectmanager Giska Eisma

Huurverhoging
De huurprijzen zijn altijd een belangrijk discussiepunt. Hoe zit dat met SWZ? Volgens mevrouw Boeijen krijgt 80% van de bewoners dit jaar een huurverhoging van 1%. Dat gaat over mensen met een inkomen lager dan 34.000 euro per jaar. Inkomens tussen 34.000 en 43.000 euro krijgen 2,5 % verhoging. Hoger dan 43.000 euro wordt de huurverhoging 4,5 %. De huurprijs ligt niet boven de 710 euro per maand, bij een energielabel C of hoger.

Verkoop van woningen en verhuurdersheffing
Vorig jaar heeft SWZ meer woningen verkocht dan begroot. Dit jaar is het streven er 35 te verkopen. Ook moet er elk jaar een verhuurdersheffing aan de regering worden betaald. Dat betekent dat twee maanden huur per woning naar het ministerie Wonen en Rijksdienst moet worden overgemaakt.

Kostenbesparing
Er zijn bij de renovatie energiebesparende maatregelen genomen, zoals spouwmuurisolatie. Maar of de energierekening daadwerkelijk lager is hangt mede af van het gedrag van de bewoners. Bijvoorbeeld: je had nooit een radiator in de slaapkamer en nu wel. Dan kan het zijn dat je die radiator openzet en daardoor de kamer laat verwarmen. Dat kost geld.

Hoe gaat het verder
In 2018 worden de Isaäc van Hoornbeekstraat en de Caspar Fagelstraat onder handen genomen. Bij het renoveren wordt ook altijd gekeken naar het type woning en of er nu nog behoefte aan bestaat. Zijn het bijvoorbeeld portiekflats zonder lift en moet dat zo blijven. Of moeten we dit oude type flats aanpassen. Ook wordt er gekeken naar de detaillering van de gevels. In de jaren vijftig zijn er huizen gebouwd met mooie voordeuren en ramen met onderverdelingen. In de jaren zeventig moest ineens alles strak. Streven is zoveel mogelijk de uitstraling te behouden, eventueel te verbeteren. Er kan nu zoveel meer met renovatie dan tien jaar geleden. Als je zo renoveert blijft het karakteristieke van de buurt behouden. En dat wil SWZ heel graag.

Tot slot benadrukt mevrouw Boeijen dat de samenwerking met collega-corporaties deltaWonen, Openbaar Belang en de gemeente goed is. Ook dit is in het belang van de huurders in Diezerpoort.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2015/07/07/op-bezoek-bij-de-top-van-swz/25669/