Wij moeten het water de baas zijn

Waterschap Groot Salland TnAfgelopen maart is er een nieuw algemeen waterschapsbestuur voor Waterschap Groot Salland gekozen. Eén van de nieuwe bestuursleden is Femmy le Clerq-Westhuis. Zij is de enige vrouwelijke lijsttrekker voor de verkiezingen van het waterschapsbestuur en ze is begonnen aan de tweede bestuursperiode. Wat drijft haar om in dit bestuur plaats te nemen? Wat is het belang van het waterschap, ook voor onze wijk Diezerpoort?

Femmy vindt het waterschap en haar taken van belang voor iedere bewoner. Nederlanders leven met het water, maar hebben lang niet altijd door hoe we nog steeds bedreigd worden. Iedereen herinnert zich de grote watersnoodramp in 1953. Zwolle heeft voor de komst van de Afsluitdijk ook altijd geleefd met overstromingen bij hoog water. Het is dus zaak om dat water in toom te houden. Dat doet rond Zwolle het Waterschap Groot Salland.

Femmy ‘s drijfveer om deel uit te maken van het bestuur komt voort uit haar kindertijd in Vollenhove. Ze wil zich bovendien graag inzetten voor de maatschappij, maar niet namens een politieke partij. Zo komt ze bij het waterschap terecht, want water heeft geen kleur en is niet gebonden aan partijpolitiek. Zij zit in het algemeen bestuur namens de Algemene Waterschapspartij, een landelijke niet politieke partij die vier waterdoelen heeft: Nederland veilig maken voor water, waterkwantiteit, waterkwaliteit en waternatuur.

Hoe moeilijk is het om lid te zijn van het waterschapsbestuur? “Je hoeft geen technische kennis te bezitten, maar wel inzicht in de zaken die worden voorgelegd. Bovendien ben je niet alleen, want de partij heeft zogenaamde fractievolgers. Die kun je raadplegen als je denkt niet genoeg kennis in huis te hebben. En de waterschap medewerkers kunnen je ook veel vertellen, als je vragen hebt. Het is belangrijk dat je weet waar de partij waarvoor je bent gekozen voor staat. Dat moet je uitdragen”, aldus mevrouw Le Clerq-Westhuis.

Femmy le Clerq-Westhuis

Femmy le Clerq-Westhuis

De waterschapslasten zijn volgens sommige wijkbewoners erg hoog. Er moet echter ook veel gebeuren, wil iedereen droge voeten houden. Zo is er bijvoorbeeld het project Ruimte voor de Rivier, want er komen ook steeds meer heviger regenbuien en al dat water moet wel worden afgevoerd. Het is dus belangrijk de rivier meer ruimte te geven, binnen bepaalde grenzen.

Waterzuivering is ook een belangrijke taak van het waterschap. Iedereen moet zich er van bewust zijn dat je niet zo maar van alles door het toilet kunt spoelen. Wat je doorspoelt komt in het oppervlaktewater terecht en geeft vervuiling. Om te onderzoeken hoe dat beter kan is er het sociale innovatieproject in Deventer. Daarin wordt bijvoorbeeld nagedacht over de vraag ‘hoe gaan we om met medicijnen die mensen gebruiken’ of ‘wat doen we met contrastvloeistof die wordt ingespoten bij MRI scans en uiteindelijk via het toilet in het riool terechtkomt’.

Om de burgers meer bij het waterschap te betrekken gaan de medewerkers de wijken in. Alles om iedereen bewust te maken van het water, de mooie dingen, maar ook de gevaren en de gevolgen van de klimaatsverandering. Femmy pleit ervoor minder stenen in de tuinen te gebruiken. Aarde in de tuin zorgt ervoor dat water goed afgevoerd kan worden. Betegelde tuinen kunnen wateroverlast geven.

Volgend jaar fuseert het Waterschap Groot Salland met het Waterschap Reest en Wieden. Dit alles om de kosten te beperken en de waterschapstaken nog beter te kunnen verrichten.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2015/07/09/wij-moeten-het-water-de-baas-zijn/25679/