Informatieavond toekomst wijkcentrum Dieze-Oost

Wijkcentrum Dieze-Oost ugDe toekomst van wijkcentrum Dieze-Oost is het onderwerp van discussie op de gemeentelijke informatieavond van 13 oktober in cultureel centrum The Young Ones. Namens de gemeente zijn aanwezig wethouder Nelleke Vedelaar en wijkmanager Hanneke Valkeman; voor woningbouwvereniging deltaWonen woonconsulent Walter van den Akker.

Ook zijn organisaties uit de wijk vertegenwoordigd: onder andere het Leger des Heils, Focus en Travers Welzijn. Ongeveer veertig bewoners uit Dieze-Oost en omgeving wonen de avond bij. Ze kunnen na de informatie aan de hand van een schermpresentatie hun vragen stellen.

Hanneke Valkeman schetst voor de aanwezigen de ontwikkelingen bij wijkcentrum Dieze-Oost, gevestigd aan de Zerboltstraat, tot nu toe. Het ouder wordende bestuur van de wijk- en speeltuinvereniging Dieze-Oost besluit eind 2014 tot ontbinding van de vereniging. Oorzaak: zwaarder vallende beheerstaken en teruglopend ledenbestand.

Daardoor en door gemis aan ‘bestuurlijk talent’ is er geen animo om beheer en exploitatie van de wijkvereniging over te nemen. De opheffing loopt via de rechtbank, die een vereffenaar aanwijst. Mét de opheffing van de vereniging komt ook een eind aan het verenigingsbeheer van het wijkcentrum. Samen met de gemeente zoekt het bestuur een bestemming voor het wijkcentrum en voor de eventuele opbrengstgelden bij verkoop. Deze moeten statutair besteed worden ten behoeve van de wijk.

Wijkbijeenkomst Dieze-Oost 2015-10-13-01

Door middel van een gemeentelijke enquête, en de informatieavond in The Young Ones onderzoeken ze ook de wensen van wijkbewoners over gewenste wijkactiviteiten en het wijkcentrum. Van de enquête, 2.095 vragenlijsten, rondgestuurd in Dieze-Oost, komen maar 208 (10%) lijsten retour met een onduidelijke uitkomst. Een deel van de geënquêteerden wil het wijkcentrum graag houden voor informatie en behartiging van wijkbelangen. Anderen vinden dat daarvoor genoeg wijkaccommodaties overblijven. Zo is er de Stilohal, die nu al veel oud gebruikers van wijkcentrum Dieze-Oost onderdak biedt. Ook The Young Ones, Domusica of De Terp zijn beschikbaar. Verder zijn er nog de Molenhof en andere centra. Vertegenwoordigers van Focus aan de Zerboltstraat en van het Leger des Heils ‘Bij Bosshardt’ geven aan ook ruimte te bieden voor wijkactiviteiten. Als gewenste wijkactiviteiten worden genoemd: meer sportmogelijkheden, samen eten, kinderactiviteiten, ontmoeting en cursussen.

Wijkbijeenkomst Dieze-Oost 2015-10-13-02

Hanneke’s presentatie wordt al vrij snel onderbroken met kritisch commentaar. Daarna verzandt de voorlichting in een wat warrige discussie. Iemand betwijfelt het nut van deze avond: “Er is veel onduidelijkheid over de financiële haalbaarheid van exploitatie, en dan heeft praten over doorgaan geen zin”. Een andere spreker meent: “Er zijn wél mensen die zich opgegeven hebben om exploitatie en beheer van het wijkcentrum over te nemen, maar dat is genegeerd!”. Er is kritiek op de vragen in de enquête lijsten en op de doelgroep en het gebied waarin is geënquêteerd. De enquête had, vinden sommigen, in heel Diezerpoort gehouden moeten worden, ‘omdat er in de héle wijk behoefte is aan een centraal ontmoetings- en ontspanningscentrum’.

Wethouder Nelleke Vedelaar stelt in haar antwoord dat mensen zich goed moeten realiseren dat het vrijwillig runnen van het wijkcentrum een heel zware opgave is, die je voor jaren op je moet nemen. Het bijltje er na een tijdje bij neerleggen, kan niet. Andere Zwolse wijkcentra hebben het daarom ook moeilijk.

Wijkbijeenkomst Dieze-Oost 2015-10-13-05

Walter van den Akker geeft toelichting op de plannen van woningcorporatie deltaWonen voor de zogenaamde ‘plint’, de rand kantoren aan het Simon van Slingelandtplein. Die kan, na herinrichting en aanpassing ook benut worden voor wijkactiviteiten. De politiepost die er is gevestigd, wordt opgeheven. Travers Welzijn, daarnaast, verhuist naar het verlaten pand van Bonjour aan de Burgemeester Drijbersingel. Hun oude stek wordt overgenomen door Sociaal Wijkteam Oost. Bij de herinrichting van de ‘plint’ spelen wensen van bewoners een grote rol.

Na het informatieve gedeelte van de avond wordt de discussie bij een kopje koffie, thee of een drankje voortgezet.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2015/10/20/informatieavond-toekomst-wijkcentrum-dieze-oost/26526/