Huifkar excursie langs een ruimere IJssel

WDODelta ugVan woensdag 12 tot en met 19 oktober vindt de nationale Week van Ons Water plaats. De waterschappen doen mee door verschillende locaties open te stellen voor publiek. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) laat zien hoe de IJssel bij Zwolle meer ruimte heeft gekregen met het project Ruimte voor de Rivier.

Dat kan op woensdag 12 oktober 2016 met een huifkarexcursie. De huifkartocht start om 13:30 uur bij de biologische schapenmelkerij De Vreugdehoeve, nabij natuurgebied de Vreugderijkerwaard. Het thema van de Week van Ons Water is: ‘Waterveiligheid’.

Ruimte voor de Rivier Zwolle
Zwolle is nauw verbonden met de IJssel. De karakteristieke rivier draagt bij aan de uitstraling van de sfeervolle Hanzestad. Toch is de ligging aan de IJssel niet zonder gevaar. Daarom is een dijk verlegd, zijn uiterwaarden vergroot en werden ‘nevengeulen’ gegraven. De huifkar leidt u langs de Dijkverlegging Westenholte, met onder meer een blik op de bijzondere nieuwe dijkwoningen en op de ‘overstroombare brug’ die over één van de nevengeulen is gebouwd.

Nieuwe situatie dijkverlegging Westenholte

Nieuwe situatie dijkverlegging Westenholte

Week van Ons Water
Voor de Week van Ons Water zijn door het hele land van woensdag 12 tot en met 19 oktober allerlei activiteiten georganiseerd die de focus leggen op het vele werk dat wordt verzet om ons land droog en bewoonbaar te houden. Een overzicht van alle uitjes en activiteiten staat op de website WeekvanOnsWater.nl.

Stap in de huifkar
De huifkartocht in Zwolle is voor alle leeftijden, de toegang is gratis en er is ruimte voor maximaal vijfendertig personen. Aanmelden is verplicht via het formulier op www.weekvanonswater.nl. De huifkar vertrekt om 13:30 uur, om 15:00 uur bent u weer terug. U wordt ontvangen door boer Herman en twee gebiedsvoorlichters bij De Vreugdehoeve, Zalkerveerweg 20 in Zwolle.

Deze huifkar voert je langs de IJssel bij Zwolle

Deze huifkar voert je langs de IJssel bij Zwolle

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2016/10/06/huifkar-excursie-langs-een-ruimere-ijssel/27995/