Cliënten Frion bereiden zich voor op verkiezingen

Workshop Frion Stem jij ook ugIn het Zoekplein aan de Govert Flinckstraat heeft Frion een stemlokaal nagemaakt, inclusief rood potlood en een stemformulier. Op 7 maart konden cliënten tijdens de workshop ‘Stem jij ook?’ ervaren hoe het stemmen in de praktijk werkt.

Frion organiseerde deze workshop, in samenwerking met Prodemos, zodat cliënten goed voorbereid aan de verkiezingen kunnen deelnemen. En zonder hulp zelf hun stem uit kunnen brengen in plaats van dat zij iemand moeten machtigen. Mensen met een verstandelijke beperking mogen namelijk nog niemand meenemen die helpt in het stemhokje. Mensen met een lichamelijke beperking mogen dit wel.

Mensen met een verstandelijke beperking volgen de politiek om te bepalen op wie ze willen stemmen. Hulp in het stemhokje is nog niet toegestaan. Terwijl het invullen van het stemformulier niet voor iedereen even makkelijk is. Het formulier is erg groot, er staan heel veel namen op en logo’s en foto’s van de politieke partijen en kandidaten ontbreken. En juist foto’s en logo’s zorgen bij veel mensen voor herkenning. Waardoor het veel makkelijker wordt om jouw partij te vinden en het goede vakje op het stemformulier in te kleuren.

Workshop Frion Stem jij ook 2017-03-07-01

Er wordt landelijk aandacht gevraagd om hulp in het stemhokje ook voor mensen met een verstandelijke beperking mogelijk te maken. Onder andere de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en MEE zetten zich hier voor in. Zij hebben dit aangekaart bij de landelijke politiek. Ondertussen zijn er toezeggingen vanuit Den Haag dat er naar wordt gekeken.

Workshop Frion Stem jij ook 2017-03-07-03

Frion vindt het echter nu al belangrijk dat cliënten zelf de regie hebben bij, en invloed kunnen uitoefenen op, hun leven. En treft voorbereidingen die cliënten helpen bij de verkiezingen.

Workshop Frion Stem jij ook 2017-03-07-02

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2017/03/09/clienten-frion-bereiden-zich-voor-op-verkiezingen/28492/