Jongeren uit Dieze verzorgen jeugddienst in VEG Zwolle

De jeugddienst die op zondag 11 maart om 10.00 uur ’s morgens op het programma van de Vrije Evangelische Gemeente in Zwolle staat wordt georganiseerd door jongeren uit Dieze, de wijk waar de VEG gehuisvest is. De sfeervolle en markante Kapel aan de Hogenkampsweg is de locatie waar deze happening zal plaatsvinden.

De invulling van deze dienst is niet bepaald door een commissie die ideeën heeft over wat jongeren aanspreekt of leuk vinden maar de VEG heeft enkele jongeren gevraagd een dienst zo in te vullen dat die aansluit bij hun verwachtingen, hun beleving en hun vragen. In dat proces krijgen die jongeren wel begeleiding, maar dat is op geen enkele manier sturend of beïnvloedend, alleen ondersteunend.

Het resultaat van die unieke formule en een verrassend concept: een dienst rond het thema tijd, met daarin onder meer dans, rap, een quiz, life muziek van een aantal nummers die jongeren zelf hebben gekozen en ook echt ”hun muziek” zijn. En zelfs een echte “preek” ontbreekt niet!

De Vrije Evangelische Gemeente heeft nauwe banden met Youth for Christ, een internationale en interkerkelijke jongerenorganisatie die ook in Dieze volop actief is. Via deze organisatie zijn er veel contacten met jongeren uit de wijk. De VEG heeft YFC gevraagd om op zoek te gaan naar jongeren uit de wijk die een dienst zouden willen organiseren. Dat is gelukt. Een vrijwilliger van YFC helpt hen daarbij maar het concept is helemaal afkomstig van de betreffende jongeren zelf. Zij werken zelf ook actief mee aan de dienst, één van hen verzorgt zelfs de totale presentatie.

En ook “de preek” wordt niet gehouden door de eigen voorganger maar door de vrijwilliger van YFC die de jongeren begeleidt in de voorbereiding.

Bijzonder is dat in de dienst allerlei onderdelen lijken te ontbreken, maar dat uiteindelijk al die onderdelen die voor het gevoel van veel mensen in een kerkdienst thuishoren door de jongeren zelf aangedragen zijn: er is muziek, er wordt uit de Bijbel gelezen, er wordt gebeden en er is een ”preek”. En alle andere onderdelen hebben van de dienst hebben hoe dan ook te maken met het thema waar het allemaal om draait!
Het is een bijzondere en unieke ervaring om een dienst als deze mee te beleven.
De VEG, YFC maar zeker ook de jongeren die de dienst organiseren nodigen u en jou van harte uit om er bij te zijn.

Vanaf 9.30 uur is de Kapel open.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2018/03/04/jongeren-uit-dieze-verzorgen-jeugddienst-in-veg-zwolle/28887/