Wijkteam Oost is altijd in touw voor een betere buurt

In Diezerpoort is een team van drie personen vanuit de gemeente Zwolle aan het werk voor de wijk. Hun werkplek is gevestigd in ‘Bij Siem’ aan het Simon van Slingelandtplein in Dieze-Oost, ook wel bekend als Wijkservicepunt Oost.

In 1996 werd vanuit de gemeente de vraag gesteld of en hoe de kloof tussen de bewoners en het gemeente bestuur verkleind kon worden. Vanuit die gedachte zijn er wijkteams in het leven geroepen die als vooruit geschoven post graag de samenwerking zoeken met bewoners om te zorgen voor een fijn woon- en leefklimaat in de wijk. Een wijkteam heeft direct contact met alle betrokkenen. De lijnen zijn kort en lopen niet via allerlei tussenpersonen en/of afdelingen bij de gemeente.

In stadsdeel Oost zijn voor u aan het werk wijkmanager Hanneke Valkeman, wijkbeheerder Florian van Dijk en wijkmedewerkster Claudine Conradie.

De redactie van Wijkkrant Diezerpoorter heeft met dit team de werkzaamheden en de activiteiten doorgenomen, evenals diverse zaken die men tegenkomt in het dagelijks werk. En dat is nogal wat! Er moet worden geregeld, georganiseerd, gecoördineerd en geschipperd om iedereen tevreden en te vriend te houden.

Maar ieder lid in het team vindt haar of zijn baan vooral boeiend en uitdagend. Je gaat met zoveel mensen om, met zaken die moeten worden opgelost met één of andere partij van de gemeente, een woningbouwvereniging of andere instantie die in de wijk aan het werk is. Op basis van samenwerking en een gezamenlijk belang kan veel gedaan worden door en met het wijkteam.

Wijkteam Oost met v.l.n.r. Hanneke Valkeman, Claudine Conradie en Florian van Dijk

Hanneke Valkeman: “Vanuit de gemeente zijn wij een team van drie personen. Maar wij zijn vooral de vooruitgeschoven post namens de gemeente. We hebben contacten met vele partijen als Travers, wijkagenten, woningbouwcorporaties, ROVA en natuurlijk met de wijkbewoners. Hiermee werken we nauw samen om een zo leefbaar mogelijke wijk voor de bewoners te verkrijgen en in stand te houden. Het is ook belangrijk om de veelheid van taken samen te doen”.

“Ik werk vooral verbindend naar alle mensen die betrokken zijn, ondersteunend en faciliterend, de diverse afdelingen van de gemeente die binnen de wijk bezig zijn met hun werk  en pak soms ook zelf dingen op. Ons team werkt als het ware op twee schaakborden, enerzijds binnen de gemeente in het stadhuis en stadskantoor en anderzijds de in de wijk samen meten organisaties in de wijk. Verder is het voor mij belangrijk om draagvlak te creëren voor de ideeën en plannen van gemeente naar de bewoners in de wijk en ook, net zo belangrijk, de ideeën en visie van de wijkbewoners naar de gemeente toe”.

“Als er vanuit de wijkbewoners signalen komen van een bijzondere of een gevaarlijke situatie dan wordt contact gezocht met de afdelingen binnen de gemeente om te kijken hoe het één en ander kan worden opgelost tot tevredenheid van de partijen. Als er bijvoorbeeld situaties in de wijk zijn die verbeterd moeten worden dan kan men daarover contact opnemen met het wijkteam, bereikbaar via telefoon 14038 en/of www.zwolle.nl/melding. Maar voor alle duidelijkheid, soms zijn de zaken zoals ze zijn. We kunnen niet alles oplossen of veranderen”, benadrukt Hanneke Valkeman.

Het wijkteam van de gemeente vraagt zich regelmatig af: “Doen we de goede en juiste dingen in de wijk, namelijk daar waar behoefte aan is.” Aan de hand van het tweejaarlijks buurt voor buurt onderzoek via een enquête kom je veel te weten. Vanuit die wetenschap kunnen ze in samenspraak met de bewoners en andere organisaties verder gaan werken om aan de vraagstukken die belangrijk zijn voor de wijkbewoners.

Soms komen bewoners met een idee, ze verwachten dan dat de gemeente van dit idee werkelijkheid gaat maken. Maar wij zeggen dan ”zoek medestanders in je buurt en maak een concreet plan van het idee, wij zullen dit dan gezamenlijk bespreken”. Dat kan soms tot teleurstelling bij de mensen leiden. Dan is het mooi dat we Travers voor het opbouwwerk hebben. Zij kunnen de mensen begeleiden en bespreken of en hoe hun plan haalbaar is. De wijkopbouwwerker van Travers zal aangeven wat er allemaal komt kijken bij de uitvoering van de plannen. Realiseren de mensen zich dat? Kunnen ze het aan? Steken ze niet te veel tijd in het project? Heeft het plan draagvlak in de buurt? Is het haalbaar?

Vanuit de gemeente wordt samen met de woningcorporaties gewerkt aan de wijkvernieuwing van Dieze-Oost. Het Simon van Slingelandtplein is een mooi voorbeeld één van de gerealiseerde projecten. De Singel, die bijna klaar is, is een ander project. In Dieze-West heeft het wijkteam contact gezocht met basisschool de Springplank om een nieuwe plek te vinden voor buurtvereniging De Bolle Bieste. Een ander goed voorbeeld van de inzet van het wijkteam is de opkomst van geveltuintjes. Op verschillende plek in de wijk zijn hiervan voorbeelden te vinden zoals de Kastanjestraat en de Ruusbroecstraat,  Dit leidt tot een veel groener aangezicht van de versteende straten en delen van de wijken en buurten. Door het als buren samen te doen ontstaat saamhorigheid.

Het wijkteam kan, via de gemeentelijke instanties ook initiatieven nemen in het corrigeren van ongewenste situaties zoals bij voorbeeld, vervuiling, verloedering, afvaldumping, illegale verbouwingen, toezicht en handhaving, inschakelen van politie, etc. In feite proberen we al die situaties die tot overlast kunnen leiden zo snel en vroeg mogelijk op te lossen. Ondanks alles is en blijft het wijkteam een gemeentelijke organisatie die ook een toezichthoudende functie heeft in de wijk. Daarmee kan de leefbaarheid bevorderd worden.

Waar mensen bij elkaar wonen is de kans op een aanvaring met een mede bewoner aanwezig. Het is zaak deze het liefst zo snel mogelijk op te lossen voordat er een echt conflict gaat ontstaan. Via het wijkteam, maar ook via de politie of woningbouwcorporaties, is het mogelijk om met hulp van buurtbemiddeling een conflict proberen op te lossen. Buurtbemiddeling is een organisatie bestaande uit vrijwilligers die getraind zijn in conflict hantering. Zij gaan met de partijen in gesprek. Vaak, niet altijd, kan men tot een compromis komen.

Naast het veelzijdige werk van Hanneke Valkeman is Florian van Dijk altijd druk bezig. Hij is de wijkbeheerder, zeg maar het fysieke onderdeel van het wijkteam. Met een breed netwerk in de buurten en bij de gemeente en diverse instanties zal hij zorg dragen voor een goed en correct afwikkelen van alle wijkgerelateerde zaken. “Ik ben het fysieke aanspreekpunt voor bewoners uit de wijk, maar ook voor alle instanties die met de wijk te maken hebben. Ik zet mij dagelijks in voor de vraagstukken die de bewoners hebben over de openbare ruimte en zorg ik ervoor dat  derden het feitelijke werk gaan uitvoeren”, meldt de wijkbeheerder.

“Ik hoor wat voor vraagstukken er uit de wijk en buurten komen. Samen met een specialist van het stadskantoor wordt dan gezocht naar de meest efficiënte oplossing. Veel van het werk wordt via ons door derden gedaan. We delegeren dit en houden van een afstand contact over voortgang en uitvoering. Daarom kunnen we ook niet direct van alles op de hoogte zijn. We krijgen vaak vragen over bomen, over percelen of over vastgoed. Daar heb ik niet direct een antwoord op, maar ik kan de vraagstellers wel in contact brengen met de juiste persoon.”

“Samen met Hanneke adviseer ik over het openbaar groen, het onderhoud en de inrichting in de wijk. Dat doen we samen met alle partijen die bij de wijk betrokken zijn. De wijkbewoners, de woningcorporaties, ondernemers, belanghebbenden, stichtingen, brandweer, politie. Met een ieder die op één of andere manier een belang in de wijk heeft. Het is mooi en interessant werk wat we allemaal met plezier en inzet doen.”

Daarnaast is er Claudine Conradie, de wijkmedewerkster. Zij ondersteunt Hanneke Valkeman en Florian van Dijk in de werkzaamheden. Ook kan ze bewoners doorverwijzen naar telefoon 14038 en/of www.zwolle.nl/melding.

De werkzaamheden van het wijkteam zijn breed en veelzijdig. Veel van alles wat zich afspeelt in de wijk is bekend bij het team. Men is of was betrokken. Vaak tot tevredenheid van de partijen. Soms ook niet, dat komt ook voor. Maar de inzet van het wijkteam is energiek en positief.

“Ons stadsdeel is groot, naast Diezerpoort werken we ook voor de bewoners van de Indische Buurt, Wipstrik, Berkum en Wijthmen. En dat maakt door de diversiteit en de bewoners waarmee we te maken hebben dat we de buurten goed kennen. Omdat wij werken in de wijk staan we ook dichterbij de bewoners dan als je alles vanaf het gemeentehuis zou doen. Wij zien direct de gevolgen van ons werk. Dit maakt het werk leuk maar soms ook erg ingewikkeld.”

En hoe beter het wijkteam geïnformeerd is door u, des te beter kan men het werk doen. Ook uw vraag of idee is altijd welkom bij Hanneke, Florian of Claudine.

“Er wonen veel mensen in de wijk die iets voor elkaar overhebben. Dat is iets waarvoor we bewondering hebben en met ontroering naar kijken.” Mensen helpen elkaar vaak op individueel niveau. Binnen de portieken gebeurt heel veel wat betreft elkaar helpen. Dat geeft een gevoel van saamhorigheid.

In contact komen met het wijkteam is altijd gemakkelijk, het wijkteam is gevestigd in ‘Bij Siem’ aan het Simon van Slingelandtplein. Het team staat altijd open voor een afspraak, telefonisch of via de mail. Men staat op Facebook en Twitter maar er worden via de media geen discussies gevoerd, dat wordt gedaan tijdens een persoonlijke afspraak.

Voor de wijkbewoners spreken ze altijd af in ‘Bij Siem’, in de wijk dus. Het team is altijd bereikbaar maar niet constant aanwezig in ‘Bij Siem’ omdat het team ook elders afspraken heeft of onderweg kan zijn. Dus bij voorkeur eerst een afspraak maken via telefoon of mail. “Dan bent u er ook zeker van dat we er zijn.” Maar via telefoon of mail is het team altijd bereikbaar.

Meldingen komen direct in het systeem van de gemeente Zwolle terecht via telefoonnummer 14038 of www/zwolle.nl/meldingen. Alle meldingen zullen ook zo snel mogelijk een terugkoppeling krijgen. Afhankelijk van de melding wordt er direct door de juiste afdeling actie ondernomen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2019/04/27/wijkteam-oost-is-altijd-in-touw-voor-een-betere-buurt/29640/

2 reacties

  • Fred on 29 april 2019 at 20:06

  Beste rik,

  Kun je wat meer vertellen over wat de aanleiding is geweest om dit artikel te maken?
  Is er vanuit de redactie contact gezocht met het wijkteam of is het initiatief tot afname en plaatsing afkomstig van de gemeente bijvoorbeeld?
  Verder vind ik het opvallend dat er het nodige speelt in de wijk maar dat daarover op jullie website niets is terug te vinden.
  Jammer is bovendien dat de papieren versie van de Diezerpoorter niet meer wordt gemaakt, ik denk dat nogal wat wijkbewoners dat ook vinden. Wellicht een aansporing
  om nog eens na te denken of dit terug kan komen zeker omdat nogal wat wijkbewoners niet de beschikking hebben over internet. Misschien een idee om dit op korte termijn te bespreken met de eindverantwoordelijke wijkwethouder dhr W. Dogger.

  Fred de Rooij

   • Rik on 3 mei 2019 at 13:02

   Dag Fred,

   Bedankt voor je reactie op mijn artikel. Ik vind terugkoppeling altijd belangrijk, dus ook deze van jou.
   Ik ben sinds een maand of vier, vijf als vrijwilliger bezig bij Diezerpoorter. nl.
   Vandaar uit wil ik stukjes maken voor medebewoners in de wijk en daar buiten.
   Ik wil stukjes maken over die mensen, instanties, winkels en personen die boven het gemiddelde uitkomen door deze te interviewen.
   Dit artikel hadden we zelf gekozen gelet de rol die het wijkteam speelt in o.a. onze wijk.
   Het is dan ook een artikel over het wijkteam en niet zozeer over alle zaken die spelen in de wijk. Dan zou het een ander artikel moeten worden. Dit artikel is bedoelt om de bewoners meer kennis te laten maken het wijkteam . Wellicht dat lezers de weg na lezing van het artikel beter de weg naar het wijkteam vinden.
   En ja, ik vind het ook jammer dat er geen papieren versie is om de zelfde redenen als die van jou. Maar helaas alles draait om mogelijkheden en om geld. Vandaar deze oplossing op internet. Beter dit dan niets,toch? Wellicht inde toekomst, wie weet?
   Je suggestie om de wethouder te benaderen is een goede, maar beter is als die benadering van de lezers en wijkbewoners komen.
   Wij van Diezerpoorter.nl zouden het een goed die vinden.

   Groeten,

   Rik Gielen

Reacties zijn uitgeschakeld.