Van het aardgas af

In 2050 aardgasvrij! In 2050 wil Zwolle energieneutraal zijn. Dat houdt in dat we evenveel energie zelf duurzaam opwekken als dat we verbruiken. En we willen (moeten) op termijn van het aardgas af gaan. Hoe gaan we dat doen, Wat zijn de mogelijkheden, Wat zijn de alternatieven, Wat zijn de kosten, Wie moet dat betalen, Is het wel mogelijk om dat in dertig jaar te realiseren?

Omdat al deze vragen best ingewikkeld en moeilijk zijn te beantwoorden heeft de gemeente Zwolle een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor de inwoners van de stad. De eerste bijeenkomst was op 21 mei 2019, in de Panoramazaal van het gemeentehuis. In deze bijeenkomst ging het over het gebied Centrum (Binnenstad, Veerallee, Assendorp, Diezerpoort en Kamperpoort). De redactie van Wijkkrant Diezerpoorter was voor u aanwezig om haar licht op te steken. U kunt hiermee uw voordeel doen!

Door Raymond Frank, energieadviseur van de gemeente werd aan de hand van een aantal dia’s (powerpointsheets) het voorgenomen beleid gemeente Zwolle gepresenteerd. Aan de orde zijn gekomen bronnen van duurzame warmte:

  1. Warmte Koude Opslag in de aarde op ca 90 meter diepte, (restwarmte en koude uit een gebouw)
  2. Geothermie: dat is water met een hoge temperatuur uit diepe aardlagen (ca 2000 meter)
  3. Restwarmte van uit de industrie, ‘afvalwarmte’
  4. Duurzaam gas uit Biomassa, Synthetisch gas en Waterstof
  5. Elektriciteit uit duurzame bronnen, zon, wind, water

Hierdoor kan (moet) het aardgas vervangen worden. In Zwolle is de gemeente al bezig met een aantal stappen om het gehele proces, de energietransitie, zo goed mogelijk te doen verlopen.

Warmtegids
De gemeente overlegt met onder meer woningcorporaties en energiebedrijven om een warmtegids te maken. Het beschrijft hoe en wanneer de wijken van Zwolle van het aardgas af gaan en welke alternatieve warmte-oplossing de voorkeur heeft. Dat kan bijvoorbeeld zijn via een warmtenet, met biogas of met een warmtepomp (all-electric). De eerste ideeën voor alternatieve warmtebronnen zijn er. De mogelijkheden verschillen per wijk of stadsdeel.

Voor de warmtegids is een eerste verkenning gedaan naar in Zwolle in aanmerking komende systemen:

Het bestaande gasnet gebruiken voor alternatief ‘groen’gas; bio gas, synthetisch gas.

Elektriciteitsnet met decentrale warmtebronnen; Infra rood stralers, warmtepomp, elektrische kachels Dit bestaande net moet echter wel verzwaard worden vanwege de hogere belasting door alle nieuwe hogere vermogens vragende elektra-apparaten.

Warmtenetten die gevoed worden uit diverse bronnen; geothermie (water met een hoge temperatuur ca 90 – 70°C uit diepe aardlagen (ca 2000 meter), Warmte Koude Opslag in de aarde op ca 90 meter diepte, restwarmte van uit de industrie, ‘afvalwarmte’, biomassa (houtpellets).

Daarnaast moeten de woningen voor verwarming worden aangepast op de komende veranderingen, dit betekent dat;

Alle woningen zo goed mogelijk moeten worden geïsoleerd. Dus spouwmuren, dak, vloeren, goed isoleren. Dubbelglas of beter driedubbelglas. Afhankelijk van de isolatiegraad kunnen de woningen op een warmtenet worden aangesloten. Een hogetemperatuurnet (70°C), middentemperatuurnet (55°C) of bij zeer goede isolatie elektrische verwarming (40°C).

Gezien de grootte, omvang en hoeveelheid werk zal dit alles gefaseerd en in delen worden uitgevoerd in de komende jaren tot 2050. Hiervoor is voor een wijkgerichte aanpak gekozen waarbij de leeftijd van de woningen meegenomen wordt. Er zal ook worden gezocht naar oplossingen die vooral op lokaal niveau kunnen worden uitgevoerd. Dat is economisch gezien ook goed voor Zwolle.

In het centrumgebied en in stadsdelen met huizen van voor 1920, dat betekent weinig keus voor renovatie (door regelgeving van monumenten mag dat veelal niet), dus hier denken we aan biogas of waterstofgas die de huidige warmte opwekking aansluiten en hiermee het aardgas vervangen.

In Zwolle is 60 tot 70% van de huizen van gebouwd tussen 1950 en 2005. Deze woningen kunnen uitstekend aangesloten worden op de warmtenetten. Hierbij zal de vertrouwde CV ketel verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt een aansluitset welke de bestaande CV installatie aansluit op dit warmtenet.

Wat betekenen al deze zaken voor ons, de bewoners van Dieze?
De meeste huizen in Dieze zijn gebouwd in de periode 1950- 2005, daarnaast zijn er huizen uit de periode 1920-1950.

U kunt uw woning (laten) isoleren, kierafdichting. Denk wel aan de broodnodige ventilatie ter voorkoming van schimmel en luchtjes) dubbelglas, zonnepanelen plaatsen, inductie koken, energievragende apparaten in een zo energiezuinige klasse kopen. LED verlichting in de woning.

Dit alles vraagt een investering, maar bedenk wel dat niets doen op termijn veel meer zal kosten. Zie het schema onder:

Bij een goed aangepaste woning zou u ongeveer € 2500,00 per jaar besparen. U zou hiervoor eenmalig moeten investeren: € 24.000,00. Dat betekent dat u deze investeringen in ongeveer tien jaar zal terugverdienen. Het is verstandig om eerst uw eigen individuele situatie te laten beoordelen door een deskundige.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Zwolse Energieloket ‘Verbeter en bespaar’. Voor veel van deze onderdelen is subsidie aan te vragen om u te helpen met de investeringen. Bekijk hiervoor de volgende sites op het internet verbeterenbespaar.nl en milieucentraal.nl.

Ook zal uw woningbouwvereniging het nodige gaan doen aan isolatie, zonnepanelen etc. Vraag er gerust naar bij de verhuurder of het wijkteam!

Omdat we met zijn allen in een eerst fase zitten, wordt er over veel oplossingen nagedacht door verschillende deskundigen. Dat betekent wellicht dat in de toekomst andere, betere of investerings technisch gunstiger mogelijkheden beschikbaar komen. Echter, de tijd zal dit leren.

U moet geen overhaaste beslissingen nemen. Ga zelf op het internet op verkenning. Er is al veel gepubliceerd waardoor u uw inzicht kunt vergroten. Let ook op de publicaties van de gemeente Zwolle. Dit is een eerste aanzet om u bewust te maken van alles wat komen gaat.

Het is zeker niet verkeerd om het aardgas (wat ons veel welvaart en gemak heeft gebracht) los te laten en de blik op het aardgasloze tijdperk te richten. Voor uzelf, uw kinderen en kleinkinderen en de aarde. Want bedenk (naar een chinees speekwoord) “U hebt de aarde geërfd van uw kinderen”. Wij mogen geen desolate planeet achterlaten voor uw kinderen en kleinkinderen. Al deze maatregelen zijn de investering meer dan waard!

Alle afbeeldingen zijn publicaties van de gemeente Zwolle.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2019/07/02/van-het-aardgas-af/29749/