Redactie Diezerpoorter heft zichzelf op

Wijkkrant de Diezerpoorter houdt op te bestaan. De papieren krant wordt al enige jaren niet meer gemaakt en vanaf 1 november valt ook het doek voor de website, de Facebook-pagina en het Twitter-account.

De redactie kwam op vrijdag 1 november nog eenmaal bij elkaar. In de gezellige ruimte van Bij Siem aan het Simon van Slingelandtplein in Zwolle werd gezamenlijk van een stamppot buffet genoten.

De laatste papieren krant verscheen in de herfst van 2015. Dat was het derde nummer van de 16e jaargang. Dat houdt in dat de krant rond het jaar 2000 van start is gegaan. Uit die beginperiode van de krant is weinig bekend bij de huidige redactie.

De meeste aanwezigen kwamen immers pas 10 jaar later de redactie versterken. Dat was direct de bloeiperiode van de krant. Naast de productie van vier papieren kranten per jaar werd ook de website geïntroduceerd en werden sociale media-kanalen, zoals Facebook en Twitter opgezet.

Helaas waren niet alle voormalige redactieleden in de gelegenheid om bij het afscheid aanwezig te zijn. Dat was erg jammer omdat tijdens het afscheidsmaal natuurlijk herinneringen werden opgehaald aan die bloei-jaren van de wijkkrant.

Een van de successen uit die tijd was de foto-rubriek “Diezerpoorters” van fotograaf Cobie Uiterwijk. In navolging van de succesvolle website ‘Humans of New York’, werden gewone buurtbewoners uit de Diezerpoort geportretteerd. Honderden mensen poseerden voor de lens van Uiterwijk. De serie was zo succesvol dat deze werd opgenomen in de collectie van het Historisch Centrum Overijssel (HCO) waar in het voorjaar van 2016 ook een tentoonstelling plaats vond.

Een ander huzarenstukje van de enthousiaste redactie was de kieswijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. De stemwijzer op wijkniveau was uniek in Nederland. Lokale verkiezingen worden immers (te) vaak overschaduwd door landelijke onderwerpen.

De stellingen van deze kieswijzer werden bepaald door de omstandigheden in de wijk en niet door de programma’s van de politieke partijen. Hierdoor kregen buurtbewoners inzicht in datgene wat de lokale politiek écht voor hun directe omgeving betekent.

De redactie van de Wijkkrant Diezerpoorter werd daarom door RTV Oost uitgenodigd voor de opnames voor een televisieprogramma over de gemeenteraadsverkiezingen van dat jaar.

Maar ondanks al deze successen valt dan toch het doek voor de krant. Persoonlijke omstandigheden, zoals achteruitgaande gezondheid, drukke werkzaamheden of verhuizing zorgden ervoor dat het vele werk terecht kwam bij te weinig mensen. Oproepjes en zoektochten naar nieuwe vrijwilligers leverden helaas niet voldoende op.

Hoe nu verder? De uitgever van de krant, Travers Welzijn vindt het belangrijk dat de historie en het archief van de krant niet verloren gaan. Er wordt onderzocht of een en ander kan worden ondergebracht bij het HCO.

De website blijft nog enige tijd online. Binnen enkele maanden wordt bekeken wat er mee wordt gedaan. Het kan zijn dat de site dan ‘op zwart gaat’ maar misschien krijgt het medium ook wel een sluimerend bestaan tot dat er bijvoorbeeld een nieuwe ploeg mensen opstaat die zich in wil zetten voor een eigen nieuwsvoorziening in de prachtige Zwolse wijk, die de Diezerpoort heet.

De redactie nog eenmaal bij elkaar: tijdens het afscheidsbuffet Bij Siem.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2019/11/02/redactie-diezerpoorter-heft-zichzelf-op/29763/

2 reacties

  • Jan E on 3 november 2019 at 17:07

  De wijk Diezerpoort mij niet onbekend.
  Als jeugdige heb ik er gewoond en ging m’n drop halen bij van der Worp aan de Middelweg,
  of er tegenover bij de kruidenier Vaartjes.
  O ja, de school waar ik opzat was de Dr. H. Franssenschool aan de Middelweg.

  • Fred on 6 november 2019 at 19:18

  Jammer dat het zo is gegaan, Bedankt voor jullie inzet en tijd!

Reacties zijn uitgeschakeld.