Terug naar Contact

Spelregels voor reacties

Algemeen
Diezerpoorter stelt de website open voor reacties op de berichten. Omwille van de openheid en de snelheid willen we reacties liever niet vooraf controleren. Dit kan betekenen dat sommige reacties achteraf worden verwijderd.

Sommige reacties worden vóór plaatsing door de redactie wél gemodereerd. Dat kan tijd kosten. Diezerpoorter heeft altijd het recht een bijdrage te weigeren of alleen in gecorrigeerde vorm te plaatsen.

Geen forum
Reageer alleen op het nieuws, met argumenten of met persoonlijke ervaringen en blijf correct. Het beste is dat je onder je eigen (voor- en achter)naam schrijft. Dit is geen internetforum, dus als je alleen maar op andere mensen reageert, is de kans groot dat je reactie niet door de selectie komt.

Regels
1. Reacties kunnen helemaal worden geweigerd wanneer de redactie twijfels heeft over de opgegeven identiteit van de inzender.

2. Reacties kunnen eveneens helemaal worden geweigerd wanneer die
– buiten het onderwerp van het betreffende bericht vallen,
– klaarblijkelijk onjuiste informatie bevatten,
– onbegrijpelijk zijn,
– beledigingen van personen of bevolkingsgroepen bevatten,
– godslasterend zijn,
– obsceen zijn,
– de privacy van anderen schenden en/of plagerijen bevatten,
– teksten bevatten waarmee de wet wordt overtreden,
– kennelijk zijn bedoeld als gratis reclame voor een product of een organisatie.

3. Reacties kunnen eventueel worden gecorrigeerd wanneer die
– veelvuldig hoofdletters (caps-lock) bevatten,
– veelvuldig overbodige leestekens bevatten,
– storende taalfouten bevatten.

4. Reacties die te lang zijn in verhouding tot de inhoud kunnen door de redactie zonder overleg worden ingekort.

5. Over individuele beslissingen van de redactie inzake het modereren van reacties wordt niet gecorrespondeerd.

6. Disclaimer
Hoewel de redactie de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het modereren van de reacties kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het wel, niet of gecorrigeerd plaatsen van reacties. Er wordt niet gecorrespondeerd over het beheer van de website, ook niet op de website zelf.

7. Auteursrecht op reacties
Mensen die een reactie schrijven, behouden hun auteursrecht maar verlenen Diezerpoorter door inzending en/of plaatsing een onvoorwaardelijke (overdraagbare) licentie voor onbeperkte tijd, met het recht van sublicentie, om dit ingezonden of geplaatste materiaal, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/about/regels-voor-het-reageren-op-berichten/