John Rossewij

Author's posts

Renovatie monumentaal Openluchtbad Zwolle vordert

Burgemeester en wethouders van Zwolle stellen een bedrag van ruim twee miljoen euro beschikbaar voor het vervolg van de werkzaamheden aan het monumentale Openluchtbad. Streven is dat het gerenoveerde zwembad medio 2012 de poorten weer kan openen. Afgelopen jaar is begonnen met de werkzaamheden aan het Zwolse Openluchtbad, aan de Ceintuurbaan. De grootschalige renovatie is …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/02/21/renovatie-monumentaal-openluchtbad-zwolle-vordert/1572/

Elke dinsdag ’n 45+ middag in de Vlasakkers

Wijkvereniging De Vlasakkers organiseert wekelijks een 45+ middag. De 45+ middag is in buurtcentrum de Vlasakkers op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Wat is zoal te doen: Kaarten zoals Jokeren Hartenjagen, Zwikken, Klaverjassen Sjoelen Jeu de Boulen Er is altijd een vers kopje koffie of thee Wat kost het? Aan de 45+ middag is …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/02/20/elke-dinsdag-n-45-middag-in-de-vlasakkers/1562/

Ruzie in de tent! Het CJG voor alle kleine en grote vragen

Slaande deuren, stampvoeten, huilen en schreeuwen. Ruzie in huis. Dat maken we allemaal wel eens mee. Maar wanneer is het niet meer normaal? Kinderen hebben meer last van ruzie dan vaak gedacht wordt. Ze horen meer, zien meer en voelen meer dan we vaak denken. Voor ouders en kinderen die te maken hebben met ruzie …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/02/19/ruzie-in-de-tent-het-cjg-voor-alle-kleine-en-grote-vragen/1552/

Psychische problemen in de familie

Dinsdagavond 6 maart start Dimence, sector Preventie met de cursus: ‘Psychische problemen in de familie’. Deze cursus is bedoeld voor familieleden en andere naastbetrokkenen van mensen met psychische problemen, zoals angst, borderline, depressie/manie, dementie, schizofrenie, autisme of ADHD. Omgaan met iemand met psychische of psychiatrische problemen valt niet altijd mee. Iedereen die dit meemaakt kan …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/02/18/psychische-problemen-in-de-familie/1537/

Buurtzorg Zwolle brengt de wijkzuster terug in Diezerpoort

Buurtzorg Zwolle is een onderdeel van de landelijke thuiszorgorganisatie Buurtzorg Nederland. Deze organisatie brengt de ‘wijkzuster’ weer terug waar ze hoort, in de wijk, voor de mensen die ons nodig hebben. We werken met kleine wijkteams bestaande uit wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden, de deskundigheid is hierdoor hoog. We vinden continuïteit erg belangrijk, dat betekent dat we …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/02/15/buurtzorg-zwolle-brengt-de-wijkzuster-terug-in-diezerpoort/1526/

Leuke Foto-impressie IJsbaan Bankastraat

Dit weekend is naar verwachting het laatste weekend om van het ijsplezier te genieten. Vanaf zondag zet de dooi in. De meeste ijsbanen zijn nu nog wel betrouwbaar. Hoe het kan vergaan op zo’n ijsbaan laten wij u zien in een leuke foto-impressie van de ijsbaan aan de Bankastraat tussen de Molenoever en de Indische …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/02/11/leuke-foto-impressie-ijsbaan-bankastraat/1511/

IJsbaan Indische Buurt, een geslaagd idee

Maandag 31 januari 2012 kwam een van onze buurtbewoners naar ons toe of we wilden meehelpen om van het voetbalveld aan de Bankastraat een ijsbaan te maken. Desnoods, als het niet anders kon, met een tuinslang. Natuurlijk vonden wij dit een leuk idee! Dus een paar koppen bij elkaar met de juiste connecties die dinsdag …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/02/08/ijsbaan-indische-buurt-een-geslaagd-idee/1431/

Carnaval Vlasakkers

Op vrijdag 17 februari 2012 wordt er Carnaval gevierd in buurtcentrum De Vlasakkers, Vlasakkers 10 in Zwolle. ’s Middags vanaf 16.00 uur tot 19.30 uur is er Familie Carnaval voor jong en oud. Kinderen tot 4 jaar worden alleen toegelaten onder begeleiding van één van de ouders. De toegang is gratis. Vanaf 20.00 uur tot 24.00 …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/02/07/carnaval-vlasakkers/1424/

Kerssies C-1000 sponsort puzzel in wijkkrant Diezerpoorter voor derde jaar op rij

In elke editie van de wijkkrant Diezerpoorter verschijnt eens per kwartaal een nieuwe puzzel. Deze puzzel, meestal een woordzoeker, wordt nu al voor het derde jaar op rij van een prijs voorzien door Kerssies C-1000. De prijs bestaat uit een waardebon van € 25,- te besteden bij Kerssies C-1000, supermarkt aan de Hogenkampspassage 10 in …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/02/06/kerssies-c-1000-sponsort-puzzel-in-de-wijkkrant-diezerpoorter-voor-het-derde-jaar-op-rij/1394/

Rhijnvis Feithlaan krijgt weer verkeersdrempels

In de Rhijnvis Feithlaan heeft een verkeersdrempel gelegen. Vanwege het Europees Kampioenschap Skeeleren in augustus 2011 is deze drempel echter verwijderd. De wijkbeheerder Ben Scherluit heeft een enquête gehouden in de Rhijnvis Feithlaan omdat er veel klachten waren over automobilisten die te hard rijden.

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/02/05/rhijnvis-feithlaan-krijgt-weer-verkeersdrempels/1361/