Disclaimer

–  Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Diezerpoorter is het niet toegestaan om creatieve concepten, aanbiedingen, informatie, beeldmateriaal en foto’s die verstrekt worden via deze website op enigerlei wijze te gebruiken.

– Linken en verwijzen naar pagina’s van deze site is in beginsel toegestaan. de Diezerpoorter stelt het op prijs hiervan vooraf op de hoogte te worden gesteld. Gebruik van deze site en/of artikelkoppen ten behoeve van linken of verwijzen is zonder gebruik te maken van beschikbaar gestelde RSS-feeds niet toegestaan.

– Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij de Diezerpoorter c.q. de betreffende auteur.

– Hoewel de Diezerpoorter met betrekking tot de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie op de internetsite, welke ook gedeeltelijk van derden wordt verkregen, de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht heeft genomen, kan niet worden ingestaan voor de afwezigheid van eventuele fouten, omissies, snelheid en onvolkomenheden in de verstrekte informatie. De Diezerpoorter kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor schade door of als gevolg van de informatie op de internetsite. De Diezerpoorter kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van websites die middels een hyperlink via deze website te benaderen zijn. De Diezerpoorter behoudt zich te allen tijde het recht voor om foto’s, teksten en/of diensten van de eigen webpagina’s te verwijderen.

– De Diezerpoorter alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, partners en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie en media via internet alsmede technische storingen.

– Lezers die inhoud ter publicatie aanbieden in de vorm van teksten, foto’s, video’s of anderszins verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te gebruiken in alle media vormen die door de Diezerpoorter worden uitgegeven of ontwikkeld.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/disclaimer/